Geskryf deur: Errol Naidoo
Artikelbron: familypolicyinstitute.com

Suid-Afrika se “Menseregtedag” wat op 21 Maart 2023 gevier is, is bedoel om die land se Handves van Menseregte wat in die Grondwet verskans is en wat basiese menseregte waarborg, te vier. Die huidige regering verdraai egter die wet om ’n irrasionele en bankrot ideologie te bevorder, wat die winste van sy demokrasie omkeer.

Ondanks die feit dat die apartheidsregime die meerderheid burgers hulle basiese menseregte ontsê het, erodeer die Suid-Afrikaanse regering nou die grondwetlike regte en vryhede van sy burgers en ondermyn die demokratiese instellings wat gevestig is om dit te handhaaf en te beskerm.

President Cyril Ramaphosa, wat ’n voorsitter was van die grondwetlike vergadering wat die taak gehad het om toesig te hou oor die opstel van Suid-Afrika se eerste demokratiese Grondwet, gee die leiding in die bestendige erosie van grondwetlike regte en vryhede van burgers. Terwyl moorde toegeneem het tot meer as 70 per dag en korrupsie wydverspreid is, het pres. Ramaphosa in ‘n ““Menseregtedag”- toespraak beweer dat Suid-Afrika die vordering vier wat hy gemaak het in die bou van ‘n demokrasie wat gegrond is op menseregte vir almal. Die werklikheid is egter grimmig en die regering lyk al hoe meer verwyderd van die lyding van gewone landsburgers.

Die regering het sosiaal-gemanipuleerde aborsie en LGBTQ- regte en -voorregte verhef bo die wettige menseregte en vryhede van godsdienstige burgers. Aborsie-op-aanvraag het ’n sekulêre ritueel geword wat die dood en verdorwenheid verheerlik. Die regering is aktief besig om die huwelik en die natuurlike gesin, die fundamentele instellings van die samelewing, af te breek om LGBTQ-radikale te paai, al word die regte van die kind in die Grondwet verskans. Die ANC-regering dryf nou ’n wig tussen kinders en hulle ouers in deur die onderwysstelsel te manipuleer om buitelandse radikales direkte toegang te gee om onskuldige kinders met aborsie en LGBTQ-propaganda te indoktrineer.

Die “Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwyswette”(Basic Education Laws Amendment Bill – BELA-wetsontwerp) stel wysigings voor wat tuisonderrigouers ernstig sal beperk om die beste onderwys vir hulle kinders te kies. Dit sal ook “omvattende seksualiteitsvoorligting (CSE)  en “Seksuele oriëntasie en genderidentiteit” (SOGI)-beleid vir studente in en buite die skool afdwing. Volgens die ANC-regime troef “seksuele regte” alle ander regte en vryhede.

Die parlement finaliseer ook tans die Wet op Haatspraak en die PEPUDA-wysigingswetsontwerp om godsdiensoortuigings en geloof te kriminaliseer. Dit sal godsdiensspraak en -uitdrukking ernstig beperk.

Die ANC-regime is besig om die Wysigingswetsontwerp op seksuele misdrywe vinnig deur te druk om die hele seksbedryf te wettig wat bordeeleienaars en kriminele sindikate effektief sal wettig – die einste menslike parasiete wat kwesbare vroue en kinders genadeloos uitbuit en misbruik.

Samevattend is die Suid-Afrikaanse regering besig om boosheid te bevorder en te beskerm en goeie werke te straf. Die regering erodeer aktief die grondwetlike regte en vryhede van sy burgers, en sy beleid ondermyn basiese menseregte en vryhede. Die regering bevorder nou ‘n irrasionele en bankrot ideologie wat die winste van Suid-Afrika se mislukte demokrasie omkeer.

Lees die volledige berig by joynews.co.za

Klik hier om OP HOOGTE van die nuus te bly deur op ons GRATIS weeklikse nuusbrief in te teken.

Datum gepubliseer: 06/03/2023
Foto slegs ter illustrasie. Kunswerke aangepas uit www.rawpixel.com

VRYWARING
JUIG! Nuus is ’n Christen-nuusportaal wat vooraf gepubliseerde artikels deur skrywers van oral in die wêreld beskikbaar stel. Die skakel en oorspronklike bron van elke artikel word verskaf en die skrywer van elke artikel word ook aangedui (waar moontlik). Hoewel ons ook baie van ons eie artikels publiseer wat deur JUIG! se eie joernaliste geskryf is, skep ons nie uitsluitlik ons eie inhoud nie. Enige sienings of menings wat op hierdie webtuiste verskyn, is uitsluitlik dié van die skrywer en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here