Artikelbron: JUIG! Tydskrif

Unite180, ’n dinamiese kerk in Suid-Afrika, is ’n voorbeeld van die transformerende krag van geloof. Binne ’n dekade het dit as ’n plaaslike kerk se jeugbediening geblom tot ’n florerende gemeenskap van gelowiges wat plaaslik en internasionaal ’n diepgaande uitwerking het. Hierdie artikel vertel die verhaal van Unite180, sy leierskap en die lewenskragtige gemeente – bekend as “Uniters” in eie geledere. Hoewel Unite180 innoverende benaderings tot die bediening gebruik, hou dit by die kernbeginsels van die tradisionele Christelike geloof en verseker dat die boodskap van die Evangelie onveranderd bly, al ontwikkel metodologieë voortdurend.

Unite180: die reis
Unite180 se storie is een van vasberade geloof. Die kerk het sy reis as ’n jeugbediening begin. Daar is vroeg reeds erken dat tradisionele strukture en metodes in jeugbediening onvoldoende is vir betekenisvolle geestelike groei, daarom het Unite180 daarna gestreef om nie bloot jongmense te vermaak nie. Die bediening is daartoe verbind om jong lewens diepgaande met die Evangelie te beïnvloed en hulle deur dissipelskap te begelei na ’n opregte verhouding met Jesus en om ’n ware Christelike lewe uit te leef.

Pastoor David en Chanelle Grobler: die stigters
In 1998 het die 18-jarige David Grobler ’n deur-slaggewende oomblik in sy lewe beleef. Terwyl sy vriende in Londen was, het hy op sy eie ’n kerkdiens bygewoon. Ná die diens het in sy motor hy ’n lewensveranderende ontmoeting met God gehad. Danksy hierdie diep ervaring het David sy lewe aan Christus oorgegee.

Hy het sedert 2006 as ’n jeugleier gedien en is later as ’n leraar georden by die kerk waar hy tot bekering gekom en geleer het om die eise van ’n loopbaan en bediening in ewewig te hou. Pastoor Grobler het in 2014 ’n MBA verwerf en later in 2018 ook ’n honneursgraad in teologie aan die Suid-Afrikaanse Teologiese Seminarium verwerf.

In 2001 was daar nog ’n betekenisvolle gebeurtenis toe pastoor Grobler vir Chanelle ontmoet het. Hulle is in 2004 getroud. Chanelle, wat net so toegewyd soos David is om God se roeping te vervul – het saam met hom begin bedien. Met ’n gemeenskaplike visie, het die twee hulle daartoe verbind om God se doel vir hul lewens na te streef.

Die Groblers se ontmoeting met God het hul lewenskeuses, -doel en die manier waarop hulle ’n vol lewe in Christus voer, gevorm. Hierdie diep geestelike impak het ’n dryfkrag geword om ander, veral jongmense, na Christus toe te lei. Hulle vroeëre ervaring het weerklank gevind in Matteus 16:25: “…want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry.” Dié teks het hulle missie deels gekommunikeer, dus het pastoor Grobler en Chanelle dit toe ’n visie vir hul toekoms gemaak.

Die bediening se benadering is innoverend
Sondagaand-aanbidding en die Woensdag-kleingroepe is begin en dinge is spoedig op ’n heel nuwe manier aangepak in die jeugbediening. Hierdie aanvanklike kleingroepe het die grondslag gelê vir wat later die Unite180 uGroups sou word – ’n energieke platform waar almal aangemoedig word om deel te neem en by te dra tot die liggaam van Christus. Hierdie model het beduidend weggebreek van die tradisionele norm. Vrae het oor die praktiese aspekte soos byeenkomslokale en vervoer na en van kleingroepe ontstaan, asook die vermoë om betekenisvolle leierskapskapasiteit by jongmense te ontwikkel sodat hulle ander kan lei. Ondanks hierdie uitdagings het die uGroups gefloreer.
Hierdie Woensdag-uGroups het ’n skerper groeikoers getoon in vergelyking met die Sondag-aanbiddingservarings en het die benadering bevestig dat jongmense gretig is om aktief betrokke te wees by die bediening en by te dra tot die funksionering van die kerk.

’n Deurslaggewende punt
Hierdie beduidende groei was ’n deurslaggewende punt van die reis: Unite180 is deur sy moederkerk gestuur om homself as ’n onafhanklike en outonome entiteit te vestig. In reaksie op hierdie groot mylpaal het die Unite180-leierskap aanvanklik twee primêre aanbiddingsplekke gevestig: een in Brooklyn en die ander in Derdepoort in Pretoria. Die volgehoue groei van die uGroups het die behoefte aan bykomende kampusse beklemtoon. Dit het in 2015 gelei tot die vestiging van die derde kampus in Potchefstroom, wat die omvang en impak verder uitgebrei het.

Die missie van die kerk
Die kern van Unite180 se missie is ’n diep begeerte om jongmense met die Evangelie te bereik, om verder te gaan as ’n blote bekeringsgebed na ’n uitlewing van die Gees en sy krag. Die kerk erken die behoefte aan ’n omgewing waar jongmense outentieke, lewensveranderende ontmoetings met Jesus deur die Heilige Gees kan sien en ervaar. Die doel is om diepgaande geestelike groei te bevorder, sodat die transformerende invloed van die Koninkryk tot alle aspekte van hul lewens deurdring.

uGroups: die bevordering van gemeenskapslewe en geloof
Die kern van Unite180 se filosofie is die oortuiging dat geloof prakties en deelnemend moet wees. uGroups, die kerk se kleingroepraamwerk, beliggaam hierdie beginsel. Dit is nie bloot sosiale byeenkomste nie, maar groepe wat daarop fokus om die Woord van God te deel, te aanbid en lede word aangemoedig om mekaar aktief te bedien (Heb 10:24-25). Hierdie groepe kom elke Woensdagaand bymekaar in huise oral in Suid-Afrika en Namibië, Nederland, Ierland, die Verenigde Koninkryk, Duitsland, Verenigde Arabiese Emirate, Amerika, Japan, Australië en Nieu-Seeland. Met meer as 800 uGroups, is Unite180 besig om sy verbintenis na te kom om die Evangelie wêreldwyd te deel. Voorts is Unite180 se uGroups ’n kragtige evangelisasie-instrument wat ’n veilige en vriendelike omgewing vir kleingroepbyeenkomste in huise bied (Hand 2:46). Hierdie omgewing maak dit maklik vir Uniters om vriende uit te nooi en in hulle geloof te deel. Die doeltreffendheid van hierdie benadering word bewys deur die meer as 1 800 individue wat in 2023 grootgedoop is. uGroups is egter meer as net byeenkomste; hulle is lewenskragtige gemeenskappe waar geloof prakties uitgeleef en aktief ten toon gestel word. Lede dien en bid vir mekaar en gee sodoende gestalte gee aan die mandaat van Efesiërs 4:12. Leierskap word gekweek en die boodskap van Christus word nie net gehoor nie, maar ervaar deur hartlike interaksie. In al sy aktiwiteite handhaaf Unite180 die tydlose boodskap van Christenskap en pas sy metodes aan om ’n kontemporêre gehoor te bereik terwyl die wese van die Evangelie suiwer behoue bly.

uSchool of Ministry: opvoeding en bemagtiging van leiers
Pastoor David het uit die staanspoor beklemtoon dat Christenskap diep gewortel moet wees in gelowiges se lewens, dat dit meer moet behels as oppervlakkige bekeringsgebede. Hy het benadruk hoe noodsaaklik die Woord van God as die grondslag van elke gelowige se lewe is (Jak 1:21). Om die probleem van wydverspreide Bybel-ongeletterdheid te hanteer en ’n sterk geestelike grondslag te lê, het Unite180 die uSchool of Ministry gestig met ’n omvattende tweejaarkursus.

Wat die uSchool of Ministry van ander onderskei, is die integrasie van kontemporêre leierskapsteorieë, insigte uit hoër onderwys asook huidige sake- en markneigings in die teologiese kurrikulum. Hierdie unieke inhoud rus studente met ’n holistiese begrip van teologie en leierskap toe en berei hulle voor om effektiewe Christene te wees – nie net binne die kerk nie, maar ook in hul breër gemeenskappe.
Die sukses van die program is te sien in die impak daarvan: Meer as 4 000 studente het sedert die begin van die kursus betrokke geraak, met ’n noemenswaardige 1 900+ inskrywings vir die 2024/2025-inname. Dit getuig van die skool se relevansie en sy rol in die vorming van Christelike leiers vir die moderne samelewing.

Unite City: ’n droom verwesenlik
Die afgelope dekade van Unite180 is gekenmerk deur talle wonderbaarlike gebeurtenisse, insluitend ontelbare persoonlike getuienisse van redding, genesing, bevryding, versoende gesinne en voorsiening. Een van die belangrikste bewyse van God se getrouheid was egter die vestiging van Unite180 se hoofkampus – Unite City. Die reis om Unite City te bou het ongeveer vier jaar ná die ontstaan van Unite180 begin. Om die grond vir die gebou te bekom was ’n uitgerekte proses van twee jaar. Merkwaardig genoeg het die begin van die bouwerk saamgeval met die einde van die COVID-19-pandemie terwyl daar steeds beperkings op kerkbyeenkomste was. Ondanks hierdie uitdagings en die afwesigheid van aansienlike aanvanklike fondse, het Unite180 in ’n stap van onbeskaamde geloof met die bouery begin. Unite180 het tydens die konstruksietydperk deurgaans guns ervaar. ’n Merkwaardige oomblik aan die begin van die projek was toe ’n ander prominente kerk in Pretoria ruimhartig een miljoen rand geskenk het. Dit het die oortuiging versterk dat God op die een of ander manier in alle finansiële behoeftes van die projek sou voorsien. Die projek het wonderbaarlik gevorder danksy God se voorsiening. Unite City is in 2023 voltooi – ’n merkwaardige getuienis van God se goedheid en voorsiening. Unite City is nie net ’n gebou nie; dit is ’n simbool van geloof wat verwesenlik is, ’n vergaderpunt vir gemeenskap en geestelike groei. Dit dien as die hoofuitsaaipunt vir Unite180, wat na Suid-Afrika en lande oorsee uitreik.

Dienste en geleenthede: vier en deel van geloof
Unite City anker ’n netwerk van liggings wat energieke Sondagdienste aanbied. Aanbiddingsbyeenkomste bied jongmense ’n plek om betrokke te raak by die vreeslose prediking van die Evangelie. Daar is ’n klem op korporatiewe gebed. Elke Saterdagaand kom duisende jongmense by die meeste kampusse bymekaar vir ’n gefokusde gebedsessie. Hierdie tradisie van ononderbroke, aankondigingvrye gebed, wat ontstaan het uit Unite180 se dae as ’n jeugbediening, word al meer as 14 jaar lank gehandhaaf.

Die kerk bied ook ’n uitgebreide dissipelskaps-program aan. Dit behandel die basiese beginsels van geloof soos redding, die doop, gawes van die Heilige Gees, dissipelskap, roeping en die skepping. Hierdie program is ’n bewys van die kerk se verbintenis tot diepgaande geestelike opvoeding, met meer as 2 000 lede wat dit in 2023 voltooi het.

Unite180 se kinderbediening onderrig kinders tot op die ouderdom van 12. Daarna word hulle by die Sondagdienste en uGroups geïntegreer, wat van jongs af ’n gevoel van betrokkenheid bevorder. Hierdie inklusiewe benadering beteken dat Unite180 nie ’n aparte jeugbediening bedryf nie, maar eerder klem lê op gemeenskapsbande en groei oor ouderdomsgrense heen.

Vooruitsig: visie vir die toekoms
Die kern van Unite180 se reis vorentoe is hul waardes: Dit gaan alles oor Jesus, alles oor mense, ’n onverskrokke geloof, gees en krag, die bevordering van die goeie, sigbare eer en eksponensiële denke. Hierdie beginsels rig elke tree wat Unite180 gee terwyl die kerk die toekoms met optimisme en doelgerig binnegaan. Planne is aan die gang om lewenskragtige vergaderplekke vir die alledaagse lewe te skep, wat aan jongmense plekke sal bied om sosiaal te verkeer, te studeer en betrokke te raak by gemeenskapslewe, kompleet met geriewe soos koffieareas en gratis internet om te studeer. Unite180 nooi almal om by hulle aan te sluit in hierdie opwindende fase van groei en uitbreiding. Gewortel in hul waardes van onverskrokke geloof en gees en krag, is hulle daartoe verbind om ’n toekoms te skep waar elke individu ’n belangrike deel is van die energieke Unite180-familie en uiteindelik ook die groter globale Christelike Kerk, wat bydra tot en voordeel trek uit die gedeelde reis van geloof en gemeenskapsgebou.

Klik hier om OP HOOGTE van die nuus te bly deur op ons GRATIS weeklikse nuusbrief in te teken.


> Ondersteun asseblief Christen-media en -joernalistiek in Suid-Afrika. Help ons om die Woord van God te verkondig en standpunt in te neem vir die waarheid deur ’n skenking aan ons bediening te maak. Ons waardeer jou ondersteuning. Klik hier om hande te vat met JUIG! Tydskrif.


Datum gepubliseer: 05/06/2024

VRYWARING
JUIG! Nuus is ’n Christen-nuusportaal wat vooraf gepubliseerde artikels deur skrywers van oral in die wêreld beskikbaar stel. Die skakel en oorspronklike bron van elke artikel word verskaf en die skrywer van elke artikel word ook aangedui (waar moontlik). Hoewel ons ook baie van ons eie artikels publiseer wat deur JUIG! se eie joernaliste geskryf is, skep ons nie uitsluitlik ons eie inhoud nie. Enige sienings of menings wat op hierdie webtuiste verskyn, is uitsluitlik dié van die skrywer en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here